Cooperem amb tu per créixer amb tu.
To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  
 
To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
COOPERATIVA DE DINAMITZADORS
Què és
El dinamitzador de comerç o de mercats és la figura encarregada de la coordinació i gestió, en termes generals, del comerç d’una zona urbana. És a dir: estructura comercial, associacionisme, urbanisme comercial, normatives i interlocució amb les administracions, màrqueting, gestió econòmica, cerca de finançament, etc..

En definitiva, tot aquell conjunt d’actuacions, ja siguin públiques o privades, que tenen l’objectiu de millorar la competitivitat del comerç urbà i la cohesió social. 

Dinamització del comerç al carrer
Ja tens el model de negoci per a la teva Vida. Ara... 
 Tens un pla estratègic per als teus somnis?
Què fem
Promoció i dinamització

Promoció i dinamització de fires, negocis, etc., des de plans de dinamització fins a l’elaboració d’informes de recerca i diagnosi d’un territori. Amb propostes concretes que abordem des de la proximitat, el coneixement del territori i el rigor.
 
• Elaboració de plans de dinamització comercial i social: diagnòstic, mesures, accions, calendarització. 
• Treball de camp i implementació de mesures i accions dels plans de dinamització. 
• Propostes per incentivar el desenvolupament comercial del barri cercant fórmules de consum. 
• Propostes de dinamització per a ocupació de locals buits als barris. 
• Anàlisi de projectes de dinamització comunitària (anàlisi del territori, teixit associatiu i d’equipaments, identificació d’objectius).
• Anàlisi de consumidors, dinamització, despeses i impacte de fires i mercats eventuals. 
• Assistència a les Associacions per identificar captacions de fons públics, privats i patrocinis. 
• Identificació dels punts susceptibles de millora (perfils d'activitat, de client, d'entorn i de producte). 
• Identificar la dinàmica socioeconòmica, l’estructura sociodemogràfica, infraestructures, equipaments, sistemes de comunicació, mercat de treball i relacions amb altres municipis o territoris.
Foment de la cooperació i associacionisme
 
Projectes concrets de foment de la cooperació entre associacions, entre entitats i l’Administració, etc., des de la cerca de processos participatius fins a la coordinació de les àrees de promoció econòmica i serveis socials. Aquest àmbit està plantejat des del convenciment que aquesta és una de les millors vies per al desenvolupament i el progrés social i comercial dels territoris. El quart sector entès com a formes d’economia basades en els principis públics, l’eficiència privada i el factor de valors i voluntari del món associatiu, entenem que és valuós per vigoritzar barris i territoris.

• Cerca de processos participatius amb el comerç urbà dels barris. Cerca de sinèrgies i bé comú. 
• Potenciació de l’associacionisme: dinamització i activitats, motivació del comerç, cerca d’associats, propostes de millora, desenvolupament de propostes de valor. 
• Foment de col·laboració i cooperació d’entitats socials i comunitàries. 
• Foment de la participació activa del comerç i de la cooperació público-privada. 
• Coordinació de les àrees de promoció econòmica i serveis socials. Foment de sinergies, aprofitament de recursos, impuls de xarxes de comunicació. 
• Estudi d’actuacions que generin sinergies entre equipaments socioculturals i comerços. 
• Assistència per a la gestió administrativa i financera a les Associacions; coordinació d’activitats de comunicació i logístiques.
Serveis complementaris
 
Conscients de l’ampli ventall de necessitats que tenen entitats i administracions, oferim múltiples serveis complementaris en l’àmbit de la dinamització social i comercial, des de la promoció dels programes educatius fins a accions diverses formatives.

• Maximitzar el rendiment i els resultats dels programes educatius d’institucions públiques adreçats a centres escolars. 
• Explicar als equips directius de les escoles, els programes educatius d'organismes públics (mercats municipals, mitjans de transport públic, etc.) per optimitzar el valor social afegit de les administracions públiques. 
• Elaboració (redacció de continguts i maquetació, impressió i distribució) de publicacions periòdiques i altres materials informatius per a eixos comercials, administracions, etc. 
• Tallers per la dinamització del comerç detallista i del coaching per al comerç. 
• Catalogació d’establiments i dels serveis associats al comerç, així com del context comercial i les característiques dels punts de venda. 
• Elaboració de censos de comerços per a eixos comercials, zones o barris. 
• Enquestes i qüestionaris qualitatius. 
• Propostes de millora de l’amabilitat de l’espai urbà envers el comerç.
Escoltar atentament és un dels millors mètodes de 
 ​reconèixer a l'altre i establir un llaç d'entesa.
Qui som
Som un equip multidisciplinari amb formacions i trajectòries laborals molt diverses, units per la il·lusió a un treball i una experiència conjunta a l'Ajuntament de Barcelona. Així va nèixer la nostra cooperativa, CooDin.

CooDin conjuga eficiència i responsabilitat social amb èxit empresarial. Estem compromesos amb la generació d’ocupació de qualitat. El nostre és un model competitiu, basat en valors, preocupats pel treball digne i la redistribució de la riquesa, on prevalen les persones i la comunitat. Aquesta és la nostra filosofia i és la que el nostre servei de dinamització transmet.
L'equip de CooDin, SCCL
Una bona empresa no és només la que és un bon negoci,
és a més la que contribueix a fer un món millor.

Eco-Social
Estem compromesos amb la generació d’ocupació digne i de qualitat. Som un model d’empresa competitiva, basada en valors, preocupada pel treball estable i la redistribució de la riquesa, on prevalen les persones, sense distinció de sexe, edat, ni ètnia i la comunitat.

A l’hora de constituir la nostra cooperativa, ja desenvolupem el pla de negoci, els processos, la qualitat del producte i els estatuts amb filosofia eco-social, cercant un treball digne sense detriment dels valors socials que ens han portat fins aquí.

Responem a principis democràtics i promovem la participació de les persones que integren una comunitat. Els beneficis i els riscos es comparteixen entre les persones que la formen. Així és CooDin i és el que transmetem.
CooDin i la desigualtat
Sense cap compromís, escriu-nos.
Parlem-ne.

Contacte
Nom i cognoms
Entitat o Empresa
Adreça de Correu
Telèfon
Dèixans un missatge
Estem a l'espai de co-working "Sinèrgics":
Carrer Quito, 19 - 08030, Barcelona